About Us

Board of Directors

Datuk Lau Beng Wei

Datuk Lau Beng Wei

Executive Deputy Chairman
View Profile
Datuk Lau Beng Sin

Datuk Lau Beng Sin

Managing Director
View Profile
Mr. Manivannan a/l Ganapathy

Mr. Manivannan a/l Ganapathy

Executive Director
View Profile
Dato’ Kamarulzaman
Bin Jamil

Dato’ Kamarulzaman
Bin Jamil

Senior Independent
Non-Executive Director
View Profile
Dato’ Jamaluddin bin Sabeh

Dato’ Jamaluddin bin Sabeh

Independent Non-Executive Director
View Profile
Encik Shahrizam
Bin A Shukor

Encik Shahrizam
Bin A Shukor

Independent
Non-Executive Director
View Profile
Puan Sharifah Rafidah
Binti Wan Mansor

Puan Sharifah Rafidah
Binti Wan Mansor

Independent
Non-Executive Director
View Profile
Datuk Wira Roslan
bin Ab Rahman

Datuk Wira Roslan
bin Ab Rahman

Independent
Non-Executive Director
View Profile
Mr Koay Xing Boon

Mr Koay Xing Boon

Independent
Non-Executive Director
View Profile